Om mig

Erfaren översättare med en FD i tyska med inriktning på översättning

Vid datorn …

Förtjusningen över att skriva ner de allra första orden i en ny översättning är lika stor varje gång. Innan det försöker jag inhämta så mycket referensinformation som möjligt inför uppdraget. Självklart har jag som språkvetare och översättare ett omfattande antal ordböcker och faktaböcker till min hjälp, och inte att förglömma de otaliga sökmöjligheterna som idag finns på internet. Lika ofta frågar jag runt bland erfarna kollegor, bekanta och vänner i de båda länderna, som inte sällan sitter inne med de bästa svaren. Utöver det har jag alltid kontakt med författaren, såvida han eller hon är i livet.


Kort biografi

Jag är uppvuxen i Tyskland men född i Sverige, då mina föräldrar bodde och arbe-tade här från 1949 till 1956. Både storasyster och jag kom till världen i Trosa, innan den lilla familjen återvände till Tyskland. Det svenska språket var ett själv-klart inslag i vår familj under hela vår uppväxt. Ofta användes det av föräldrarna när vi barn inte skulle förstå. Likväl lärde vi oss enklare fraser, rim och ramsor samt barnvisor. I mina öron var svenskan ett sjungande språk som jag tyckte mycket om och var nyfiken på. Femton år gammal återvände jag 1971 själv till
Sverige – för att lära mig ”mitt lands språk” som jag förklarade det. Jag blev kvar.


Denna bakgrund har gett mig en insikt i och kunskap om båda kulturerna, något som jag har haft stor nytta av i mitt yrkesliv som lärare, tolk och översättare. Länders olika kulturyttringar återspeglas ofta även på det språkliga planet, vilket innebär att en god kännedom om språk och kultur både ökar förståelsen och toleransen för företeelser och/eller beteenden som skiljer sig från den egna referensramen – samt därmed också kompentensen att översätta dessa till idiomatiska och ekvivalenta uttryck i målspråket. 


Jag har studerat germanistik, svenska och nordiska språk samt litteraturvetenskap. 2009 disputerade jag i tyska med inriktning på översättning. I min avhandling Tageslichtfreude und Buchstabenangst  analyserar jag närmare ett tusen ord som Harry Martinson nybildade när han skrev de två romanerna Nässlorna blomma och Vägen till Klockrike och deras översättning till tyska.  Den senare romanen hade jag läst för första gången 1996, och det var den som väckte min nyfikenhet på översättandet och lusten att själv utöva yrket.


1997 startade jag min översättningsfirma TransGemaLit, som 2012 övergick till att bli förlaget Liebel Litteraturförlag. Här var jag både förläggare och redaktör och gav tillsammans med min man Ole Lund Liebel ut tyskspråkig litteratur på svenska, som jag till övervägande del själv översatte. Januari 2021 avvecklades förlaget och en ny översättningsfirma tar nu över igen.  Dorothea Liebel Översättning.