Harry Martinson

[…] min åsikt om översättning och tolkning är att det strängt taget inte alls är språken som översätts till varandra utan snarare valörer som listigt luras över i andra valörregioner, föras från sitt till sina naturliga associationssfärer hos andra språk

Anne Michaels

Poeten rör sig från livet in i språket, översättaren rör sig från språket in i livet. Båda försöker, likt invandraren, att urskilja det osynliga, det, som står mellan raderna, de hemliga sammanhangen

José Saramago

“Writers create national literatures with their language, but world literature is written by translators”. 

Om översättning ...

Kontakta oss