Galleri

Några författarmöten m.m.

Möte i Riga 2014 med den österrikiske för-fattaren och lyrikern Wolfgang Hermann. Här samtalar vi om en aktuell översättning och om eventuellt kommande. Riga var, till-sammans med Umeå, kulturhuvudstad det
året och hade bjudit in elva författare från
elva länder. Samtliga hade skickat in dikter, som översattes till lettiska och tonsattes. Det blev en fantastisk föreställning då alla verk framfördes av en stor kör. 

Mitt sista möte med Irmtraut Wägner. Vi hade långa och givande samtal och blev goda vänner innan hon gick bort. På bilden nedan finns ävern Franz Binder med, som har nedtecknat hennes biografi. 

Vintern 2013 - 2014 bodde min man och jag i Sydney, i en liten etta på ett lägenhetshotell. Från tidig morgon till mitt på dagen arbetade jag med att översätta Irmtraut Wägners själv-biografi Amala, resten av de härligt varma dagarna utforskade vi denna fantastiska stad och dess omgivning. 

Våren 2013 bodde min man och jag två månader hemma hos min mor utanför Kassel i Tyskland. Det var dags både för lite språkbad i mitt första modersmål och att umgås med lilla mor. Här bearbetade och korrekturläste jag min översättning av Maria Blumencron och Chime  Yangzoms  bok Ingen väg tillbaka .

När vi ändå vistades  i Tyskland bilade vi till Dresden för ett möte med Maria Blumencron. Hon var på tourne med sin och Chimes bok Ingen väg tillbaka tillsammans med några ungdomar som finns med i den liksom i den första delen Flykten över Himalya. 

På bokmässan i Örebro 2014 

Besökarna på bokmässan och bokhandlarna i stan visade ett stort intresse för våra böcker. Vi fick många givande samtal och även tips om framtida utgivning.  

Vem styr vilka böcker vi läser?  
Paneldiskussion med bibliotekschefen Christer Klingberg, kulturjournalisen Dixie Eriksson, Ann-Marie Skarp, Piratförlaget och Dorothea Liebel, Liebel Litteraturförlag.

Och när jag inte arbetar... 

 ... besöker jag ofta min favoritplats vid havet.