Om förlaget

 

 

Liebel Litteraturförlag
startades 2012 och ger ut
tyskspråkig litteratur på
svenska.

Vår vision är att bekanta
och berika svenska läsare
med tyskspråkiga författare
som ännu inte är kända
i Sverige.

Från början inriktade vi oss
främst på biografier, på ovanliga
livsöden om modiga männ-
iskors insatser - berättelser
som känns angelägna att
sprida och som vi hoppas berör
- gör intryck som lämnar avtryck
och i bästa fall inspirerar till
handling.

Därutöver har vi kommit ut med
en ungdomsbok och ett antal
romaner – som vi helt enkelt
inte kunde motstå och som har
gett mersmak. Nya är på gång.

Sist men inte minst - vi vill
att våra böcker ska vara
både vackra att se på och
läsvänliga. Varje ny titel
skapas med stor omsorg
och trycks uteslutande på
miljövänligt papper.

Aktuellt

Find Us On FaceBook - Image

Bakgrund

Bakgrund

Dorothea Liebel är uppväxt i Tyskland och kom till Sverige som tonåring. Hon har studerat
germanistik, svenska och nordiska språk samt litteraturvetenskap vid Umeå Universitet och
driver sedan 1998 översättningsfirman TransGermaLit - http://www.transgermalit.se Under
årens lopp har Dorothea arbetat som översättare och tolk inom många skilda områden.

 

fil. dr. i språkvetenskap

2009 disputerade Dorothea i språkvetenskap på tyska med fokus på översättning och över-
sättningsteorier. I sin avhandling Dagsljusglädje och bokstavsångest. Harry Martinsons
poetiska ordbildningar som översättningsproblematik*, analyserar hon närmare 1000
ord som Martinson bildade för stunden när han skrev de två romanerna "Nässlorna blomma"
och "Vägen till Klockrike".

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9172647264

 

Förläggare
För att kunna översätta och introducera nya tyskspråkiga författare i Sverige startade
Dorothea Liebel våren 2012 Liebel Litteraturförlag tillsammans med sin man Ole Lund Liebel.

 


* Originaltitel: Tageslichtfreude und Buchstabenangst. Harry Martinsons dichterische
Wortbildungen als Übersetzungsproblematik"